1.1.2019 alkaen tuloveroilmoitukset tulee tehdä kuukausittain heti palkanmaksun jälkeen. Tämä on Bezalan kannalta hyvä muutos: voimme lähettää tiedot käyttäjien saamista päivärahoista ja kilometrikorvauksista verottajalle viiveettä suoraan Bezalasta. Voimme siis entisestään pienentää palkanlaskenta- ja kirjanpitokulujanne!

Integraatiomme verottajan järjestelmään valmistuu ennen tähän uuteen järjestelyyn siirtymistä. Otathan yhteyttä, jos aiheesta herää mitä tahansa kysymyksiä.