Prissättning

För vinstdrivna företag: moms adderas till priset. För icke-vinstdrivna företag: moms är inkluderat i priset. Andra överenskomma jobb 120€/timme.

Även dessa organisationer använder Bezala