Taloushallinto
2 min lukuaika

Bezala tasoittaa tietä maailmalla – kansainvälinen matkalaskuohjelmisto

Kansainvalinen matkalaskuohjelmisto

Bezala sopii kansainvälisille yrityksille. Matkalaskuohjelmisto tukee useimpien maiden paikallisia säädöksiä.

Bezala on Suomessa kehitetty, mutta laajasti ympäri maailmaa käytetty matkalaskuohjelmisto. 

Jos yrityksellä on toimipisteitä useissa maissa, niin kansainvälisesti toimiva matkalasku- ja kuittisovellus helpottaa arkea huomattavasti. Niin hallinnoimisesta kuin korvausten hakemisesta tulee helppoa, kun samaa ohjelmistoa voidaan käyttää kaikissa yrityksen toimipisteissä. On huojentavaa ettei jokaiseen maahan tarvitse hankkia omaa ohjelmistoaan vaan riittää että kirjanpito- ja maksatusprosessit yhteensovitetaan yhden ja saman ohjelmiston kanssa. Bezalalla taustaprosessit hoituu helposti ja työntekijän on vaivatonta raportoida kilometrit ja päivärahat, sekä toimittaa kulukuitit myös reissun päältä. 

Suomen ulkomaan päivärahat toimivat jokaiseen maahan matkustaessa, paikallisten verottajan määrittelemät kilometrikorvauksien enimmäismäärät ovat konfiguroitavissa jokaiseen maahan ja paikallisia päivärahoja tuetaan jo useissa Euroopan maissa.

Bezala matkalaskuohjelmisto tukee sekä kilometrikorvauksia ja päivärahoja seuraavissa maissa:

Bezala-matkalaskusovelluksella voit siis hakea näiden maiden verovirastojen määrittelemiä päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Suurimmissa osassa maita yleinen tapa on korvata matkan aikana syntyneet kulut kulukorvauksin ja ajetutut matkat kilometrikorvauksin. Näin toimitaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, eli voit käyttää Bezalaa myös näissä maissa.

Päiväraha ja kilometrikorvaukset Suomessa

Työsuhteessa olevan työntekijän matkakustannuksia voidaan korvata verovapaasti, kun tietyt edellytykset täyttyvät.

Kilometrikorvaus korvaa työmatkasta aiheutuneita matkakuluja, kun käytössä on ollut palkansaajan oma tai hallinnassa oleva kulkuväline.

Päivärahalla taas korvataan työmatkasta aiheutuneita kohtuullisia ruokailu- ja muita elinkustannuksia. Matkan kuluja voidaan päivärahan sijaan korvata myös todellisten kustannusten mukaan työntekijän toimittamien kulukuittien perusteella.

Suomessa päivärahan saaminen edellyttää työ- tai virkamatkaa, joka suuntautuu yli 15 kilometriä työpaikalta tai kotoa. Osapäivärahaa maksetaan kotimaassa yli kuusi tuntia ja kokopäivärahaa yli 10 tuntia kestävältä työmatkalta.

Verovapaan ulkomaanpäivärahan perusteena on työmatkan kesto ja maakohtaiset enimmäismäärät. Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy.

Suomessa päivärahaa maksetaan matkavuorokausien mukaan. Ensimmäinen matkavuorokausi alkaa työmatkan alettua.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Päivärahakäytännöt vaihtelevat maittain.

Tutustu Bezalan päivärahalomakkeeseen

Päiväraha ja kilometrikorvaukset ulkomailla

Vuonna 2023 toteutimme laajan tutkimuksen siitä miten Suomen suurimmissa vientimaissa on tapana korvata työmatkoihin liittyviä kuluja. Selvisi, että yleisin tapa korvata matkan aikana syntyneitä kustannuksia on korvata ne täysimittaisena kulukorvauksin. Päivärahoja hyödynnetään lähinnä joissain Euroopan maissa.

Sen lisäksi suurimmassa osassa maita maksetaan kilometrikorvauksia omalla autolla ajetuista työhön liittyvistä matkoista. Päivärahoja maksetaan jonkin verran Euroopassa, erityisesti Pohjoismaissa.

Lisää tietoa eri maiden korvauskäytännöistä löydät meidän Matkalaskukäytännöt ulkomailla -sivulta.

Bezala tasoittaa tietä

Kun yrityksen käytössä on Bezalan matkalaskuohjelma, ei työntekijöiden tai kirjanpitäjän tarvitse setviä eri maiden käytäntöjä, sillä Bezalan ohjelmisto tukee useimpien maiden paikallisia säädöksiä.

Kulu- ja matkalaskuprosessien eri vaiheet on valmiiksi automatisoitu käyttäjien puolesta integraatioiden avulla. Käytännössä siis työntekijän ei tarvitse kantaa huolta ulkomaille suuntautuvasta työmatkasta sen enempää, kuin työmatkoista kotimaassakaan.

Myös kilometrikorvauskategoriat ovat konfiguroitavissa jokaiseen maahan ja näin työntekijän ei tarvitse ihmetellä niitäkään erikseen.

Valitsemalla matkalaskujärjestelmäksi jo valmiiksi kohdemaissanne toimivan ja kasvavan toimijan, voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne ja muihin kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin.

Bezalalla voit hyväksyä kaikki matkan kulut yhdellä kertaa. Kulujen hyväksyjä näkee yhdellä sivulla niin matkaan liittyvät tiedot, tiliöinnit kuin kuittikuvatkin. Bezala säästää aikaa ja hermoja niin työntekijöiltä, laskujen hyväksyjältä kuin kirjanpitäjiltäkin.

Erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten suosiossa olevalla Bezala-mobiilisovelluksella voidaan matkalaskut luoda käden käänteessä ja niiden hyväksyminenkin on helppoa, kun hyväksyjä näkee tiedot koosteena. Myös kirjanpitäjät riemuitsevat tiliöinnin tarkastamisen helppoudesta ja tarkastavatkin tiliöinnit mieluummin Bezalan puolella.

Autamme muissakin kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa

Kansainvälistymisen ytimessä ovat kasvun malli, tiimi- ja konsernirakenteet sekä huolellinen kansainvälisten vero-, HR- ja taloushallinnon asioiden suunnittelu.

Emoyhtiömme Greenstep auttaa mielellään muissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.