CRM & laskutusjärjestelmät

Haluaisitteko tuoda esimerkiksi asiakaslistat toisesta järjestelmästä Bezalaan? Entä haluaisitteko edelleenlähettää näille asiakkaille kohdistetut kulut Bezalasta johonkin toiseen järjestelmään? Tämä onnistuu Bezalan avulla.

Asiakaslistan synkronointi

Haluaisitteko tuoda Bezalaan asiakaslistanne toisesta järjestelmästä, esimerkiksi CRM:stä tai työajanseurannasta? Tämä onnistuu! Voimme myös rajoittaa määrätyt asiakkaat näkymään vain määrätyille Bezala-käyttäjille.

Tähän mennessä olemme auttaneet asiakkaitamme integroimaan Bezalan seuraaviin ohjelmistoihin:

  • Visma Severa
  • Valueframe
  • Kohosales

Edelleenlaskutettavat kulut?

Monille Bezala-asiakkaista syntyy heidän asiakkailtaan edelleenlaskutettavia kuluja. Tämän vuoksi monet yritykset haluavat, että kululomakkeilla näytetään lista yrityksen asiakkaista. Jos Bezala-käyttäjä valitsee asiakkaan kululle, tämä kulu tulisi lisätä asiakkaan seuraavaan laskuun.

Otattehan yhteyttä, jos käytätte CRM:ää tai työajanseurantaa ja haluaisitte integroida järjestelmänne Bezalaan!

Viimeisimmät artikkelit