Liikematkojen päästölaskenta matkalaskuohjelmalla

Bezalaan on kehitetty uusia päästölaskentaan liittyviä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat datan keruun suoraan matkalaskuohjelmassa.

Uudet direktiivit velvoittavat yhä useammin yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta. Hiilijalanjäljen eli päästöjen laskenta on olennainen osa vastuullisuusraportointia.

Päästölaskenta jaetaan kolmeen luokkaan;

  1. omasta toiminnasta johtuvat suorat päästöt (Scope 1)
  2. epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt (Scope 2)
  3. mm. tavaroiden ja palveluiden hankinnasta ja matkustuksesta syntyneet päästöt (Scope 3)

Perinteisesti valtaosa päästöistä kuuluvat luokkaan Scope 3, johon myös liikematkustus kuuluu. 

Katso webinaaritallenteesta kuinka voit hyödyntää Bezalaa päästölaskentaan, miksi vastuullisuudesta tulisi raportoida sekä miten onnistut vastuullisuusraportoinnissa.

Bezala mahdollistaa datan keruun

Päästölaskentaan käytettävä data on perinteisesti koostunut pitkälti taloushallinnosta saatavista tiedoista, mutta laskennan helpottamiseksi myös uusia datan lähteitä tarvitaan. Erityisesti Scope 3 -luokkaan kuuluvia päästöjä on ollut puutteellisen datan vuoksi vaikea mitata. Tästä syystä halusimme mahdollistaa datan keruun matkalaskujen luomisen yhteydessä.

Ehdolliset kentät kuittilomakkeessa

Autamme keräämään päästölaskentaan käytettävää tietoa ehdollisten kenttien avulla. Voit esimerkiksi pyytää käyttäjiä merkitsemään välilaskujen määrän kun kululajiksi valitaan lennot, hotelliöiden määrän kun kululajiksi valitaan hotellit jne.

Voit lisätä kululajikohtaisia lisäkenttiä kululajien asetuksista. Kutsumme näitä kenttiä ehdollisiksi kentiksi, sillä kenttien näkymisen ehtona on, että käyttäjä valitsee tietyn kululajin.

Voit lisätä ehdollisia kululajien taakse Maksutavat ja kululajit -sivulla.

Ajoneuvoluokat

Bezalassa voit kilometrikorvauksia hakiessasi valita auton käyttövoiman. Täten päästölaskennasta vastavaavat henkilöt yrityksestä voivat myöhemmin katsoa suoraan Bezalasta kuinka monta kilometria kunkin käyttövoiman autoilla on ajettu, ja laskea näistä aiheutuneet päästöt määrittelemiensä mittareiden mukaan.

Voit pyytää ottaa yrityksesi käyttöön eri käyttövoimat sisältävät luokat kilometrikorvauslomakkeelle asiakastuestamme support@bezala.com


Apua vastuullisuustyöhön ja kulujen kompensointiin

Mikäli yrityksenne kaipaa apua vastuullisuustyöhön, esim. vastuullisuusraportointiin tai vain päästöjen laskentaan, suosittelemme vastuullisuuskumppaniksi Greenstepiä.

Viimeisimmät artikkelit