Matkalaskuohjelmisto kansainvälisille yrityksille

Prosessit kuntoon Bezalalla.

Automatisoimme kulu- ja matkalaskuprosessin eri vaiheita integraatioiden avulla, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

Helppokäyttöinen mobiilisovelluksemme tekee matkalaskujen käsittelemisestä helppoa niin työntekijöiden kuin kirjanpitäjienkin näkökulmasta. Tuemme useimpien maiden paikallisia säädöksiä – Bezalaa käytetäänkin jo useassa maassa ympäri maailmaa.


Kilometrikorvaus- ja päivärahakäytännöt ulkomailla:

Palvelemme sinua Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa. Missä seuraavaksi?

Työmatkoihin liittyvät korvauskäytännöt vaihtelevat suuresti eri maiden välillä. Teimme selvityksen Suomen suurimpien vientimaiden kulukorvaus-, kilometrikorvaus- ja päivärahakäytännöistä, jotta olemme taas yhden askeleen lähempänä maailmanvalloitusta – yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Lue kuinka käytännöt toimivat kussakin maassa:

Etelä-Afrikan kilometrikorvaukset ja päivärahat

Etelä-Afrikan kilometrikorvauksia maksetaan per ajettu kilometri. Päivärahaa maksetaan satunnais- ja ateriakulukorvauksin, mikäli työmatka kestää vähintään yhden vuorokauden.


ValuuttaEtelä-Afrikan randi ZAR
ALV15 %, 0 %
KilometrikorvausZAR 4.18 / km
PäivärahatZAR 493 tai ZAR 152


Kilometrikorvaukset (Rate-per-kilometer):

Tavanomaisesti kilometrikorvaukset maksetaan käyttämällä rate-per-kilometer-metodia, tai sen sen yksinkertaistettua versiota. Metodin mukaan kilometrikorvauksen määrä saadaan jakamalla kiinteät kustannukset koko vuoden työmatkan aikana ajettujen kilometrien kokonaismäärällä. Tämän metodin määriä kilometrikorvauksen maksamiselle voidaan käyttää vain, jos työntekijä on maksanut ajoneuvon polttoaine- ja huoltokulut kokonaan, ja annetut määrät vaihtelevat ajoneuvon arvon mukaan. Yksinkertaistettua menetelmää voidaan käyttää, jos työntekijälle ei ole maksettu muuta korvausta (poislukien pysäköinti- ja tiemaksujen), jolloin korvaus on 418 senttiä kilometriltä (0.26 €/km).

Päivärahat (Subsistence Allowances and Advances):

Päivärahoja maksetaan korvaamaan yön yli jatkuvan työmatkan aiheuttamat satunnaiskustannukset tai satunnais- ja ateriakustannukset, mikäli työmatka kohdistuu työntekijän tavanomaisen työ- tai asuinpaikan ulkopuolelle. Mikäli vain satunnaiskustannukset korvataan, päivärahaa maksetaan työntekijälle verottomasti korkeintaan ZAR152 päivässä. Mikäli satunnaiskustannusten lisäksi myös ateriakustannukset korvataan, päivärahaa maksetaan työntekijälle verottomasti korkeintaan ZAR493 päivässä.

Jos työmatka kestää vain osan päivästä, hänen työmatkansa aikana aiheutuneet ateria- ja satunnaiskustannukset voidaan korvata kulukorvauksin, jos kulut eivät ylitä ZAR152 päivässä.

Intian kilometrikorvaukset ja päivärahat

Intiassa työnantaja voi korvata työntekijänsä matkustamiseen liittyvät kulut, mikäli niiden katsotaan liittyvän suoraan työtehtävien suorittamiseen.


Valuutta

Intian rupia INR

ALV

Ei ALV-prosenttia, korvaavana tavara- ja palveluvero GST

KilometrikorvauksetEi määritelty
PäivärahatEi määritelty


Kilometrikorvaukset:

Kaikki matkustamisen aiheuttamat kulut korvataan työntekijälle kulukorvauksin todellisten kustannusten perusteella. Matkustamiskustannusten korvaus on verotonta tuloa, mikäli se kattaa kokonaisuudessaan ja yksinomaisesti virallisten työtehtävien suorittamiseen liittyvät kulut.

Päivärahat:

Tavanomaisen työpaikan ulkopuolisista työmatkoista aiheutuneet kulut korvataan työntekijälle kulukorvauksin todellisten kustannusten perusteella. Nämä korvaukset ovat verotonta tuloa kun ne kattavat kokonaisuudessaan ja yksinomaisesti virallisten työtehtävien suorittamiseen liittyvät kulut.

Irlannin kilometrikorvaukset ja päivärahat

Irlannin kilometrikorvausten määrä riippuu moottorin tilavuudesta sekä vuoden aikana kuljetuista kilometreista. Päivärahaa maksetaan työmatkan pituuden mukaan.


ValuuttaEuro
ALV23 %, 4.8 %
KilometrikorvausVaihtelevat 9.37 snt - 83.53 snt tai kulukorvaus
Päivärahat147 € - 16.29 € tai kulukorvaus


Kilometrikorvaukset:

Työmatkan aikainen oman auton, moottoripyörän tai pyörän käyttö voidaan korvata verottomasti työntekijälle. Korvaukset voidaan maksaa kulukorvauksin todellisten kustannusten perusteella, jos kulut olivat työmatkan kannalta välttämättömät ja ne voidaan todistaa kuiteilla. Korvaukset voidaan maksaa myös kilometrikorvauksin, joiden korkein veroton määrä on eritelty kulkuvälineestä riippuen.

Oman pyörän käytöstä työmatkan aikana voidaan korvata 8 senttiä/km. Moottoriajoneuvojen korkeimmat verottomat kilometrikorvaukset määräytyvät vuoden aikana matkustettujen kilometrien summan ja auton tai muun moottoriajoneuvon moottorin tilavuuden perusteella. Nämä summat jaetaan neljään eri luokkaan vuoden ajettujen kilometrien perusteella ja ne vaihtelevat 9.37 snt ja 83.53 snt välillä. Moottoripyörien kilometrikorvaukset jaotellaan samalla tavalla kuin muut moottoriajoneuvot, tosin vuoden yhteenlasketut matkustuskilometrit jaetaan vain kahteen eri luokkaan. Nämä määrät vaihtelevat 9.27 snt ja 28.59 snt välillä.

Päivärahat:

Työmatkan aikaiset kustannukset voidaan korvata kulukorvauksin todellisten kustannusten perusteella, jos kulujen katsotaan olevan työmatkan kannalta välttämättömiä ja niistä on esittää kuitit. Päivärahoja voidaan myös maksaa verottomana korvauksena työntekijälle tietyin rajoittein.

Mikäli työmatka jatkuu yli yön ja sijoittuu yli 100 km tai tietyissä tapauksissa vähintään 50 km päähän työntekijän tavanomaisesta työpaikasta ja kodista, työntekijälle voidaan maksaa kokopäivärahaa verottomana korkeintaan 147 € päivässä. Mikäli työmatka jatkuu yli 14 vuorokautta, päivärahojen määrä laskee 132.30 € päivässä. Yli 28 vuorokauden työmatkoista korvataan verottomana korkeintaan 73.50 € päivässä.

Mikäli työntekijä ei vietä yötä työmatkalla, hänelle voidaan maksaa puoli- tai osapäivärahaa, jos työmatkan kohde on yli 8 kilometrin päässä työntekijän tavanomaisesta työpaikasta ja kodista. Jos työmatka kestää vähintään kymmenen tuntia, puolipäivärahaa voidaan maksaa verottomana enintään 39.08 € päivässä. Jos työmatka kestää 5–10 tuntia, osapäivärahaa voidaan maksaa verottomana enintään 16.29 € päivässä. Yöpymisen jälkeiseltä työpäivältä voidaan maksaa puoli- tai osapäivärahaa, jos työpäivä kestää vähintään viisi tuntia.

Iso-Britannian kilometrikorvaukset ja päivärahat

Iso-Britanniassa päivärahoja vastaa Scale Rate Payment-ateriakorvaus työmatkan työpäivän pituuden mukaan.


ValuuttaIson-Britannian punta GBP
ALV20 %, 5 %, 0 %
KilometrikorvausGBP 0.45 / maili
PäivärahatToteutuneiden kulujen mukaan tai GBP 5, GBP 10 tai GBP 25


Kilometrikorvaukset:

Kilometrikorvaukset maksetaan kerran verovuodessa ja summaan lasketaan yhteen kaikilla ajoneuvoilla vuoden aikana kuljetut matkat. Mikäli kilometrikorvauksia maksetaan annettujen määrien puitteissa, ne ovat verotonta tuloa. Työnantaja voi maksaa korvauksia myös annettuja määriä vähemmän.

Autolla ajaessa ensimmäisen 10 000 km ajan korvaus on 0.45 £/km. Kun 10 000 kilometriä ylittyy, korvaus on 0.25 £/km. Moottoripyörällä ajettaessa korvataan 0.24 £/km, ja polkupyörän käytöstä korvataan 0.20 £/km, kummatkin korvaukset aina samoja ilman kilometrirajoitteita.


Päivärahat (Scale Rate Payment):

Useimmiten työntekijöille korvataan kulut toteutuneiden kulujen mukaan. Työnantaja voi kuitenkin korvata työntekijänsä työmatkasta aiheutuneet kustannukset verottomasti myös käyttäen Scale Rate Paymentia, mikäli ne eivät ylitä annettuja arvoja.

  • Työmatka yli 5 tuntia: 5 £
  • Työmatka yli 10 tuntia: 10 £
  • Työmatka yli 15 tuntia ja jatkuu klo 20 jälkeen: 25 £

Ylimääräinen 10 £ ateriakorvaus voidaan maksaa myös niissä tapauksissa, joissa työmatka kestää alle 15 tuntia, mutta jatkuu klo 20 jälkeen korvaamaan myöhään työskentelystä aiheutuneet kustannukset.

Muille matkakustannuksille kuten majoitukselle ei ole laadittu kiinteitä korvausmääriä.

Kansainvälisty kanssamme.

Kansainvälistymisen ytimessä ovat kasvun malli, tiimi- ja konsernirakenteet sekä huolellinen kansainvälisten vero-, HR- ja taloushallinnon asioiden suunnittelu.

Valitsemalla matkalaskujärjestelmäksi jo valmiiksi kohdemaissanne toimivan ja kasvavan toimijan, voitte keskittyä ydinliiketoimintaanne ja muihin kansainvälistymiseen liittyviin haasteisiin.

Emoyhtiömme Greenstep auttaa mielellään muissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa.

Bezala sopii matkalaskuratkaisuksi kansainvälistyville yrityksille, sillä:

  • Tunnemme eri maiden kulukorvaus-, kilometrikorvaus- ja päivärahakäytännöt. Nämä käytännöt vaihtelevat suuresti maiden välillä ja ajantasaisen tiedon ylläpitäminen on työlästä. Asiakkaanamme voitte jättää tämän meidän huolenaiheeksemme.
  • Suurin osa työntekijöistämme työskentelee Bezalan kehittämisen parissa, eli olemme jatkuvasti kehittyvä ohjelmisto. Osallistavan kehitystyön ansiosta voit luottaa, että yhdessä löydämme ratkaisut matkalaskujen ja muiden taloushallinnon prosessien automatisointiin myös jatkossa.
  • Meiltä löytyy integraatiot käytetyimpiin kirjanpito- ja HR-järjestelmiin. Tällöin voit hyödyntää muita, jo valmiiksi käytössänne olevia ohjelmistoja.
  • Voitte laajentaa Bezala-käyttöänne maa kerrallaan. Uusien tytäryhtiöiden tuominen Bezalaan on helppoa ja meiltä löytyy useita erityisesti konserneja hyödyttäviä ominaisuuksia.


Yli 2000 asiakasorganisaatiota.

Bezalan ratkaisut luottokorttikuittien ja matkalaskujen käsittelyyn sopivat erityisesti kansainvälisille organisaatioille.

Muun muassa nämä kansainväliset organisaatiot käyttävät jo Bezalaa: