Renance - Automated Financial Services Oy

Renance on suomalaislähtöinen taloushallinnon ohjelmistoja kehittävä kasvuyritys. Tuotteemme Bezala, finance.rocks ja BI Book helpottavat kuukausittain kymmenien tuhansien ihmisten elämää ympäri maailmaa.


Matka- ja kululaskusovelluksen tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen – niin käyttäjien kuin kirjanpitäjän mielestä.

Kun perustimme Renancen ja ensimmäisen tuottemme Bezalan kehittämisen vuonna 2015, tilanne ei ollut vielä toivomamme kaltainen. Asiakkaamme lähettivät kuittejaan kirjeitse ja sähköpostitse kirjanpitäjilleen, jotka käyttivät todella paljon aikaa skannatessaan näitä kuitteja kirjanpitoon. Päätimme tehdä asialle jotakin: loimme helppokäyttöisen kulu- ja laskusovelluksen, joka on integroitu suoraan kirjanpitojärjestelmään. Nyt kirjanpitäjien tarvitsee enää vain tarkastaa kulut, ei syöttää niitä itse. Kirjanpitäjistä onkin tullut se käyttäjäryhmä, jotka tuovat meille suurimman osan asiakkaistamme ja joiden ansiosta toimintamme kasvaa kovaa vauhtia.

Mihin me uskomme:

  • Matkalaskujen käsittelyn tulee olla mahdollisimman helppoa niin käyttäjille kuin kirjanpitäjille.
  • Käytäntöjä voi aina uudistaa ja kehittää paremmiksi.

Miten me saavutamme päämäärämme:

  • Olemalla ennakkoluulottomia.
  • Kokeilemalla rohkeasti erilaisia ratkaisuja.

Muut tuotteemme

Bezalan lisäksi Renance on kehittänyt kaksi muuta ohjelmistoa taloushallinon alan automatisoimiseksi.

BI Book – helppokäyttöinen analytiikka- ja raportointityökalu

Toinen kolmesta Renancen tuotteista on BI Book, joka on helppokäyttöinen analytiikka- ja raportointityökalu liiketoiminnan tueksi. BI Bookin avulla automatisoit yrityksesi talouslukujen raportoinnin. Saat reaaliaikaisesti yrityksesi tärkeimmät talousraportit ja tunnusluvut, jonka ansiosta pääset keskittymään pelkästään lukujen analysointiin niiden tuottamisen sijaan.

BI Book hyödyntää Microsoftin Power BI -sovellusta, joka mahdollistaa raporttien jakamisen helposti ja vaivattomasti BI Bookin lisäksi myös muihin järjestelmiin.

finance.rocks – ostolaskujen tiliöinti historiadatan perusteella

Kolmas tuotteestamme, finance.rocks, tiliöi Netvisoriin tulevat ostolaskut automaattisesti olemassa olevan datan perusteella tavoitteenaan nopeuttaa ja tehostaa kirjanpitäjän työtä.

Kaiken yrityksen rajapinnasta saadun datan (eri toimittajat, eri yhdistelmät joilla tiliöintejä tehdään) perusteella rakentuu anonyymi tiliöintilogiikka, joka tallentuu Finance.Rocks:in tietokantaan.

Ostolaskun saapuessa Netvisoriin, finance.rocks vertaa tietoja kaikkeen aiempaan dataan, ja siihen miten laskut on tiliöity. Se purkaa laskun ja laskurivien tiedot (selite, nimike, summa, alv jne), analysoisana kerrallaan laskun sisällön ja antaa todennäköisimmän ehdotuksen tiliöinnistä sekä tarpeen mukaan kustannuspaikasta. Tämän jälkeen kirjanpitäjän tulee ainoastaan tarkistaa tiliöinti ja sen jälkeen vahvistaa se.

Viimeisimmät artikkelit