1 min lukuaika

Yritystason hyväksyntä 2.0

Hyvaksynta

Voit nyt asettaa organisaatiollesi yritystason hyväksyjiä ennen ja jälkeen muita hyväksyntäkiertoja sekä asettaa heille euromääräisiä rajoituksia.

Yritystason hyväksyntää voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin esimerkiksi kun halutaan:

  • tarkistaa tiliöinti kirjanpitäjän toimesta: Lisää kirjanpitäjä hyväksyjäksi muiden kiertojen jälkeen.
  • tarkistaa erikseen kulut, jotka ylittävät tietyn euromäärän: Lisää hyväksyjä euromääräisellä alarajalla ennen tai jälkeen muita muita kiertoja.
  • tarkistaa noudattaako kulu matkustuspolitiikkaa: Lisää hyväksyjä ennen muita kiertoja.

Esimerkki

Yritystason hyväksyntä

Kuvan esimerkissä yritykselle ollaan asetettu hyväksyjä, joka tarkistaa kulun ennen kuin kulu menee käyttäjän taakse asetetulle hyväksyjälle. Tämän hyväksyjän tehtävä voi olla esimerkiksi tarkastaa noudattaako kulu yrityksen matkustuspolitiikkaa.

Hyväksyjän 1 jälkeen kulu menee hyväksyttäväksi käyttäjän taakse asetetulle hyväksyjälle (ellei käyttäjä ole määritellyn kululle kulukohtaista hyväksyntää tai ellei kululle ole valittu kustannuspaikkaa, jonka taakse on asetettu hyväksyjä). Useimmiten käyttäjän kulut hyväksyy hänen esihenkilönsä, ja tämä tieto asetetaan jo HR-järjestelmään. 

Käyttäjäperusteisen hyväksynnän jälkeen kulu menee vielä hyväksyttäväksi Hyväksyjälle 2 ja Hyväksyjälle 3, mikäli kulun summa on yli 3000 euroa. Hyväksyjät 2 ja 3 on lisätty Tai-säännöllä, eli riittää että jompi kumpi hyväksyy kulun.

Oletushyväksyjä ja lomatuuraus

Oletushyväksyjän hyväksyntä vaaditaan vain jos yritystason hyväksyjää ei ole valittu. Yritystason hyväksyjän aktivoidessa lomatuurauksen, korvaa tuuraaja myös yritystason hyväksyjän roolin.