Taloushallinto
6 min lukuaika

Miten kilometrikorvaukset ja päivärahat nousevat eri maissa vuonna 2024?

Paivarahat kilometrikorvaukset ulkomailla

Koostimme kahdeksan maan tietopaketin verottomista matkakulujen korvauksista vuodelle 2024.

Enemmän tai vähemmän jokaisella maalla on omat käytäntönsä liikematkustuksesta syntyvien kulujen korvaukseen. Euroopassa valtiot usein mahdollistavat kulujen korvaamisen verottomasti kilometrikorvauksin ja päivärahoin. Myös ulkomailla kuitenkin yritys määrittelee maksamansa korvausten määrän.

Yhteinen nimittävä tekijä esimerkiksi Suomeen on se, että yleensä korvausten suuruutta tarkastellaan vuosittain.

Mutta mitkä asiat sitten vaikuttavat kilometrikorvausten ja päivärahojen suuruuteen? Ja miten niille kävi vuonna 2024 eli ovatko ne korkeampia vai matalampia kuin vuonna 2023?

Muun muassa näihin kysymyksiin me tulemme tarjoamaan tässä tekstissä vastaukset.

Vertailuun otetaan kahdeksan maata, jotka ovat Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Saksa, Espanja, Portugali ja Yhdysvallat.

Lue: Päiväraha ja ateriakorvaus Suomessa 2024

Lue: Kilometrikorvaus Suomessa 2024

Lue: Suomen ulkomaan päivärahat vuonna 2024


Ruotsi


Ruotsissa kilometrikorvauksen suuruus vuonna 2023 oli 2,5 senttiä kilometriltä. Kun se muutetaan euroiksi, nykykurssilla mitattuna se vastaa 0,22 euroa.

Osapäiväraha oli puolestaan menneenä kalenterivuotena 130 kruunua eli 11,55 euroa ja kokopäiväraha 260 kruunua eli 23,09 euroa.

Vuonna 2024 kilometrikorvaus on sama kuin edeltävänä vuotena, mutta päivärahaan tuli muutoksia.

Vuonna 2024 päivärahat Ruotsissa ovat 145 tai 290 kruunua eli euroissa mitattuna päivärahan suuruudet ovat 12,88 ja 25,75 euroa. Osapäivärahaan tuli korotusta siis 1,33 euroa ja kokopäivärahaan 2,66 euroa.

Prosentuaalisesti edellä mainitut luvut tarkoittavat 11,52 prosentin korotusta molemmissa kategorioissa.

Ruotsissa päiväraha on verotonta edellä mainittuihin maksimimääriin saakka.

Päivärahojen suuruus Ruotsissa perustuu vallitseviin hintatrendeihin eli mihin suuntaan elinkustannukset ovat menossa. Ja, koska länsinaapurissa hinnat trendaavat ylöspäin, tästä syystä päiväkorvauksia päätettiin myös korottaa.

Nyt ennallaan säilynyttä kilometrikorvausta ei oltu korotettu ennen vuotta 2023 peräti 15 vuoteen eli se oli säilynyt ennallaan vuodesta 2008 aina vuoteen 2022 saakka; tämä siitäkin huolimatta, että polttoainekulut ja muut autoihin liittyvät kulut olivat kasvaneet.

Lue lisää Ruotsin kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Tanska


Tanskassa päästään vuonna 2024 nauttimaan edellisvuotta korkeammista korvauksista sekä kilometrikorvausten että päivärahan osalta.

Vuonna 2023 kilometrikorvaus juuttimaassa oli 3,73 Tanskan kruunua eli noin 0,50 euroa. Vuoden 2024 kilometrikorvaus on puolestaan 3,79 kruunua eli 0,51 euroa, joten muutos on varsin marginaalinen, mutta joka tapauksessa kuluttajien ja yrittäjien näkökulmasta oikeaan suuntaan.

Tanskassa päivärahan suuruus nivoutuu sen ympärille tarvitaanko työreissun taittamiseen majoitusta. Ateriakuluista ja muista satunnaisista kuluista voidaan nimittäin maksaa maksimikorvauksena 574 Tanskan kruunua ja siihen päälle 246 kruunua majoituskorvauksena.

Vuoteen 2023 verrattuna, maksimikorvaus ateriakulujen ja muiden kulujen osalta kipusi euroissa 74,41 eurosta 76,96 euroon. Majoituskuluista maksettava päiväraha on puolestaan vuonna 2024 32,98 euroa entisen 31,91 euron sijaan.

Tanskassa sekä kilometrikorvausta että päivärahojen suuruuksia päätettiin nostaa perustuen siihen, että sekä polttoaine- että ylläpitokustannusten odotetaan nousevan hieman vuonna 2024.

Lue lisää Tanskan kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!

Norja


Norjassa kilometrikorvauksen määrä jatkoi nousuaan jo toista vuotta putkeen. Mitään järisyttävää nousua ei tapahtunut, mutta joka tapauksessa ylöspäin mennään.

Vuonna 2024 kilometrikorvaus Norjassa on 4,90 Norjan kruunua, joka on 0,43 euroa. Viime vuonna vastaava määrä oli 0,40 euroa. Kun otetaan huomioon, että vuonna 2022 kilometrikorvaus oli 0,31 euroa, kasvu on ollut melkoinen viimeisen kahden vuoden periodin aikana.

Kilometrikorvauksen nousulle on luvassa jatkoa myös tulevaisuudessa. Norjan viranomaiset nimittäin kokevat, ettei nyt määritelty kilometrikorvaus ole edelleenkään riittävän korkea oman auton käyttöön liittyvien kulujen kattamiseen.

Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä Norjan polttoainehinnat ovat todella korkeita.

Nousua tapahtui myös päivärahoissa ja itse asiassa korotus on korkein sitten vuoden 2012. Vuonna 2024 Norjan kokopäiväraha on 940 Norjan kruunua ja osapäiväraha 686 Norjan kruunua. Euroiksi muutettuna nämä summat ovat 83,39 euroa ja 60,86 euroa.

Vuonna 2023 maksimipäiväraha oli euroissa kokopäivärahan osalta 77,36 euroa ja osapäivärahan osalta 56,51 euroa.

Päivärahojen suuruus mukailee Norjassa maan elinkustannusindeksiä.

Tokikaan prosentuaalista nousua ei tapahtunut päivärahojen osalta viime vuoteen verrattuna aivan samassa tahdissa, sillä elinkustannusindeksi nousi 9,1 prosenttia, kun taas kokopäivärahan nousu oli 7,80 prosenttia ja osapäivärahan 7,70 prosenttia.

Lue lisää Norjan kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Viro

Mikäli reissaat omalla autolla Viron maaperällä töiden merkeissä, sekä kilometrikorvaus että päivärahat ovat vuonna 2024 kirjaimellisesti samat kuin vuonna 2023.

Kilometrikorvaus 2024 Virossa on 0,30 euroa. Päiväraha vaihtelee puolestaan 22,37 euron ja 50 euron välimaastossa. 50 euron maksimipäivärahaa voidaan maksaa ainoastaan 15 ensimmäiseltä matkustusvuorokaudelta ja sen jälkeen enimmäispäiväraha on 32 euroa.

Virossa 50 euron maksimipäivärahaa ei käytännössä kuitenkaan makseta usein. Sen sijaan 32 euron päiväraha on käytössä useimmissa tapauksissa jo ensimmäisestä matkustusvuorokaudesta lähtien.

Toisin kuin esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, Virossa ei tunneta erikseen osapäivärahaa eli sellaista ei ole erikseen määritelty.

Lue lisää Viron kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Saksa

Saksassa työmatkojen taittamisesta annettava kilometrikorvaus on ollut jo vuosia sama eli 0,30 euroa. Myöskään vuosi 2024 ei tuonut tähän muutosta, vaan kilometrikorvauksen suuruus pysyi edelleen ennallaan.

Sen sijaan päivärahassa tapahtui kohtalaisen merkittävä korotus, etenkin prosentuaalisesti.

Vuonna 2023 päivärahan suuruus oli 28 euroa, kun Saksan päiväraha on vuonna 2024 32 euroa. Näin ollen prosentuaalista korotusta tuli peräti 14,29 prosenttia.

Saksassa maksetaan myös osapäivärahaa, joka on tasan puolet kokopäivärahasta eli 16 euroa; vuonna 2023 se oli 14 euroa.

Kummankaan kohdalla, kokopäivä- ja osapäivärahan, ei tapahtunut muutosta vuosien 2022 ja 2023 välillä.

Lue lisää Saksan kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Espanja

Espanjassa on käytössä hyvin samankaltainen systeemi päivärahojen osalta kuin Suomessa, sillä Välimeren ympäröimässä maassa maksetaan osa- ja kokopäivärahaa.

Mutta millaisista korvauksista sitten oikein on kyse?

Espanjan kokopäiväraha vuonna 2024 on 53,34 euroa. Osapäivärahan suuruus on puolestaan 26,67 euroa. Vuoteen 2023 nähden muutosta ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaan korvaukset ovat pysyneet ennallaan.

Sen sijaan kilometrikorvaus muuttui vuodesta 2023 vuoteen 2024 verrattuna, ja syytäkin oli. Espanjassa kilometrikorvaus oli nimittäin viime vuonna ainoastaan 0,19 euroa, kun se vuonna 2024 on puolestaan 0,26 euroa.

Kilometrikorvaus on edelleen suhteessa varsin matala, sillä Espanjassa esimerkiksi polttoaineiden hinnat eivät ole merkittävästi Suomea edullisemmat. Samaan aikaan kyseessä on kuitenkin 35 prosentin korotus ja itse asiassa ensimmäinen korotus sitten vuoden 2005.

Espanjan viranomaiset perustelivat maassa pitkään odotetun ja nyt viimein toteutuneen kilometrikorvauksen korotusta inflaation tasolla, kohonneilla elinkustannuksilla sekä polttoaineiden hinnoilla.

Lue lisää Espanjan kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Portugali


Kun Portugalia verrataan esimerkiksi naapurimaa Espanjaan, Portugalissa maksetaan ennen kaikkea huomattavasti tuntuvampaa kilometrikorvausta.

Vuonna 2024 kilometrikorvaus Portugalissa on maksimimäärältään 0,40 euroa, mikä on siis peräti 14 senttiä enemmän kilometriltä kuin Espanjassa. Päivärahassa on niin ikään merkittävä ero, sillä Portugalissa suurin maksettavissa oleva päiväraha on 62,75 euroa.

Kasvua Portugalissa tapahtui vuoteen 2023 verrattuna varsin merkittävästi. Viime vuonna kilometrikorvaus oli nimittäin 0,36 euroa ja kokopäivärahan maksimimäärä 50,20 euroa.

Käytännössä ottaen kokopäiväraha tulee kyseeseen vain tapauksissa, joissa henkilö matkustaa useampana kuin yhtenä päivänä ja nimenomaan perättäisinä päivinä. Muutoin maksetaan osapäivärahaa, jota ei ole erikseen määritelty.

Portugali eroaa omalla mielenkiintoisella tavallaan muista tässä tekstissä läpikäydyistä maista.

Portugalissa päivärahan ja kilometrikorvauksen suuruuteen vaikuttavat, lain säätelemänä, muutokset elinkustannuksissa sekä matkustuskustannuksissa.

Lue lisää Portugalin kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Yhdysvallat


Kuten kuvitella saattaa, ainoana tässä vertailussa esiintyvänä Euroopan ulkopuolisena maana Yhdysvalloissa päiväraha-asiat toimivat hieman eri tavalla. Tämä on seurausta siitä, että maasta löytyy lukuisia osavaltioita ja piirikuntia, ja niillä on valtuus määritellä tällaiset asiat omalla tavallaan.

Myöskään Yhdysvalloissa päivärahan maksaminen ei ole millään tavalla lain edellyttämää.

Pääasiallisesti yhdysvaltalaiset yritykset korvaavat työmatkoilla syntyneet kulut kuitteja vastaan, vaikka osavaltiot ja piirikunnat mahdollistaisivatkin päivärahojen maksamisen.

Toisin sanoen, osavaltiot ja piirikunnat voivat asettaa tietyt standardit, mutta loppujen lopuksi yrityksillä on valta määrittää kulujen korvaustapa ja mahdollisesti maksettavien päivärahojen suuruus.

Sen sijaan kilometrikorvausten osalta asia on huomattavasti yksioikoisempi ja eurooppalaisempi.

Vuonna 2024 kilometrikorvaus Yhdysvalloissa on 0,67 Yhdysvaltain dollaria yhtä ajettua mailia kohden.

Muutetaanpa edellä esitelty mailikorvaus täysin eurooppalaiseen muotoon eli kilometrikorvaukseksi.

Yksi maili tarkoittaa 1,609 kilometriä. 0,67 Yhdysvaltain dollaria on euroiksi muutettuna nykyhetken kurssilla 0,61 euroa. Tätä kautta kilometrikorvaukseksi muodostuu 0,38 euroa.

Vuonna 2023 mailikorvaus oli 0,625 Yhdysvaltain dollaria.

Kilometrikorvaus määritetään vuosittain ja siihen vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Kuljetuskustannukset, inflaatiomittarit ja yhdysvaltalaisten autoihin käyttämien kokonaiskustannusten suuruus

  • Maan keskiarvolliset polttoainehinnat edelliseltä kalenterivuodelta

  • Ajoneuvojen vakuutuksiin liittyvät trendit ja hintadata

  • Ylläpito- ja rengaskulut

  • Laaja-alaiset analyysit ajoneuvon omistamiseen liittyvistä kuluista


Itsensä työllistävät henkilöt voivat toimia kilometrikorvauksen osalta myös todellisten matkustuskulujen mukaan. Eli, jos kulut ovat korkeammat kuin asetettu kilometrikorvaus, tällöin yrittäjä voi toimia todellisten kulujen mukaisesti.

Lue lisää Yhdysvaltojen kilometrikorvauksista ja päivärahoista täältä!


Bezala kokoaa kaikki nämä maat saman katon alle ja lisää on luvassa!

Bezala on todella monipuolinen työkalu – suuntautuivatpa työmatkasi sitten Suomeen, esimerkiksi edellä esiteltyihin maihin tai molempiin.

Päivärahojen hakeminen onnistuu nimittäin suoraan Bezalan kautta niin Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa kuin myös Virossa. Kilometrikorvauslaskuri on asetettavissa jo nyt maalle kuin maalle.

Yhdysvalloissa Bezala-matkalaskusovellus helpottaa merkittävästi yritysten kuittien ja kilometrikorvausten käsittelyä. Kulut korvataan Yhdysvaltojen osalta siis kuitteja vastaan, kuten maassa on tapana.

Eikä siinä vielä kaikki.

Vuoden 2024 aikana päivärahat onnistuvat hakea Bezalalla myös Puolan ja Liettuan kohdalla.

Seuraamme aktiivisesti eri maiden korvauskäytäntöjä, ja teemme vuoden vaihteessa automaattisesti päivitykset kunkin maan korvausarvoihin, niille asiakkaillemme, jotka käyttävät korvauksiin maan verottomia enimmäismääriä. Sen lisäksi, että automatisoitte Bezalalla päiväraha- ja kilometrikorvauslaskennan, säästytte myös vuosittaiselta selvitystyöltä.

Tutustu kansainvälisen matkalaskusovelluksen hyödyistä täältä.