Yleinen
3 min lukuaika

Kilometrikorvaukset ja päästölaskenta vuonna 2022

Kilometrikorvaus2022 kmk

Koostimme uudet Verohallinnon julkaisemat vuoden 2022 kilometrikorvausten enimmäismäärät ja automatisoimme liikematkustuksen päästölaskentaa.

Kilometrikorvaus 2022

0,46 € / km

Bensiinin hinnan nousu nosti kilometrikorvauksen enimmäismäärää kahdella sentillä. Katso muiden ajoneuvojen km-korvaukset alempaa tätä sivua.

Tiedot päivittyvät automaattisesti Bezalaan

Mikäli yrityksesi maksaa kilometrikorvauksia verottajan enimmäismäärien mukaan, määrittelemme uudet korvausmäärät Bezalaan puolestasi.

Automatisoitua päästölaskentaa

Liikenteen päästöt muodostavat viidesosan Suomen kokonaispäästöistä ja liikenteen päästöistä noin puolet muodostuu henkilöautoilusta. Ihmisten liikkumisella on siis olennainen rooli Suomen päästöjen kokonaisuudessa. Suomen pyrkiessä hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä, jokaisella henkilöautoilukilometrillä on merkitystä, ja auton käyttövoimalla voi vaikuttaa siihen, paljonko päästöjä syntyy. 

Haastattelimme Greenstep Oy:n Vastuullisuuspalveluiden Roosa Jokisuu-Pärnästä yritysten päästölaskennasta: 

"Monet yritykset raportoivat jo nyt liikematkustuksensa päästöt, mutta laskenta tehdään usein jälkikäteen ja manuaalisesti, mikä vie aikaa. Tulevaisuudessa yritykset joutuvat myös raportoimaan päästöjään yhä kattavammin. Liiketoiminnan epäsuorat päästöt (scope 3), johon liikematkustuskin lukeutuu, astuu silloin myös kuvaan.

Jotta yksilönvalinnoilla, olivat ne sitten työn suorittamista tai vapaa-ajan liikkumista koskevia, voitaisiin saada muutosta aikaan, tulee eri liikkumismuotojen kasvihuonekaasupäästöt laskea ja tehdä näkyväksi."

Roosa Jokisuu-Pärnänen vastaa Greenstepin vastuullisuuspalveluiden asiakkaille toteutettavasta päästölaskennasta.

Greenstep-konsernin vastuullisuuspalvelut tarjoaa asiakkailleen mm. ESG-raportointia, hiilijalanjäljen laskentaa sekä vastuullisuuskonsultointia.
Roosa Jokisuu-PärnänenBezalaan ollaan vuoden 2022 aikana julkaisemassa päästölaskenta-lisäominaisuus, jonka avulla käyttäjä näkee käyttämiensä matkustustapojen CO2-päästöt helposti ja nopeasti. Samalla päästöt saadaan raportoitua ilman erillistä laskentaa.

Päästölaskennassa tullaan hyödyntämään Suomen ilmastopaneelin, Suomen ympäristökeskus SYKKEEN Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä laskemia (*2) eri käyttövoimilla olevien autojen keskimääräisiä päästöjä:


Bensiini
suorat päästöt2.348 kg CO2-ekv/l
polttoainetuotannon päästöt0.655 kg CO2-ekv/l
auton tuotannon päästöt0.018 kg CO2-ekv/km

Diesel
suorat päästöt2.689 kg CO2-ekv/l
polttoainetuotannon päästöt0.75 kg CO2-ekv/l
auton tuotannon päästöt0.018 kg CO2-ekv/km
Sähkö
suorat päästöt0.096 kg CO2-ekv/kWh
polttoainetuotannon päästöt0.016 kg CO2-ekv/kWh
auton tuotannon päästöt0.053 kg CO2-ekv/km


Päästöjen kompensointi

Jos yksityishenkilö tai yritys pohtii syntyneiden päästöjen kompensointia, se kannattaa myös tehdä oikein. Valitettavasti kuitenkin vain harva hiilensidontahanke tuottaa uskottavaa ilmastohyötyä.

Compensate on suomalainen voittoa tavoittelematon säätiö, joka arvioi tieteellisin kriteerein hiilensidontahankkeita ja kehittää omaa hankeportfoliota yksityishenkilöiden ja yritysten kompensaatiotarpeita varten.

Kysyimme Compensaten Niklas Kaskealalta millaisissa tilanteissa hän suosittelee yrityksille päästöjen kompensaatiota:

"Kuten kaikessa yritysten tai organisaatioiden ilmastotyössä, myös liikematkustuksen kohdalla ensisijainen ilmastotoimi on aina päästöjen välttäminen.

Toisena tulee päästöjen minimoiminen. Jos pitää matkustaa, niin valitaan mahdollisimman vähäpäästöinen matkustustapa.
Vasta kolmantena kuvioon tulee päästökompensaatio. Se on vastuullisesti toteutettuna hyvä keino kantaa vastuuta niistä päästöistä, joita ei pysty välttämään tai minimoimaan. Kompensaatio täydentää yritysten tai organisaatioiden muita ilmastotoimia, mutta ei korvaa niitä."

Bezala suosittelee jäljelle jäävien päästöjen kompensoimista hyödyntämällä Compensatea tai muita vastuullisia päästökompensaatiota tarjoavia toimijoita.

Kuluttajat voivat kompensoida esimerkiksi vapaa-ajan lennoista syntyviä päästöjä ilmaisen Compensate-sovelluksen kautta. PK-yritykset voivat kompensoida liikematkustuksen ja muun toiminnan aiheuttamia päästöjä itsepalvelu-laskureiden kautta osoitteessa www.compensateplus.com. Suuremmille yrityksille Compensate on kehittänyt API-rajapintojen kautta integroitavia hiilijalanjälkilaskureita ja kompensaatiopalveluja. 

Päästöjen kompensointi on vastuullisesti toteutettuna hyvä keino kantaa vastuuta niistä päästöistä, joita ei pysty välttämään tai minimoimaan.

Niklas Kaskeala, Chief Impact Officer, Compensate

Auton kilometrikorvaukset korotettuna

Mikäli työtehtävän suorittaminen vaatii kuljettajan lisäksi kyyditettävän muita henkilöitä tai asioita, voidaan kilometrikorvauksen lisäksi maksaa seuraavat korotukset. Vuoteen 2021 verrattuna korotukset pysyivät ennallaan tai nousivat yhdellä sentillä. 

perävaunu kiinnitettynä0,08 € / km
asuntovaunu kiinnitettynä

0,12 € / km

taukotupa tai vastaava raskas kuorma kiinnitettynä0,23 € / km

yli 80 kg painava kone tai muu kuljetettuna

0,03 € / km
koira kyydissä0,03 € / km
henkilö kyydissä0,03 € / km / henkilö
liikkuminen metsätiellä tai muulta liikenteeltä suojatulla rakennustyömaalla0,10 € / km

 

Muiden ajoneuvojen kilometrikorvaukset

Myös muista kuin autolla tehdyistä matkoista voidaan maksaa kilometrikorvauksia. Vuoteen 2021 verrattuna kilometrikorvausten enimmäismäärät nousivat moottoriveneelle, moottorikelkalle, mönkijälle ja moottoripyörälle useita senttejä ja mopolle ja muille kulkuneuvolle sentin.

moottorivene, enintään 50 hv0,80 € / km
moottorivene, yli 50 hv1,16 € / km
moottorikelkka1,10 € / km
mönkijä1,04 € / km
moottoripyörä0,35 € / km
mopo0,19 € / km
muu kulkuneuvo0,11 € / km

 


Jatkuvasti kehittyvä kilometrikorvauslaskuri

Kymmenet tuhannet ihmiset ympäri maailmaa hyödyntävät Bezalan kilometrikorvauslaskuria kuukausittain. Bezala tarjoaa helpon tavan yrityksen työntekijöille hakea kilometrikorvausta mobiiliapplikaatiolla, jossa tapahtuu myös korvausten hyväksyntä.

Vuodesta 2015 asti kehitetty kilometrikorvauslaskuri tarjoaa muun ohjelmiston kanssa automaatioita matkalaskujen tekemiseen ja hyväksyntään, kirjanpitoaineiston luomiseen, maksatukseen sekä viranomaisraportointiin.

Tutustu kilometrikorvauslomakkeeseen tarkemmin ja ota meihin yhteyttä, mikäli haluat tehdä matkalaskuprosesseistanne helppoa niin työntekijöille kuin kirjanpitäjillekin.


Lähteet:

Tilastokeskus (*1)

Suomen ilmastopaneelin, Suomen ympäristökeskus SYKKEEN Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä kehittämä Autokalkulaattori (*2)

Compensate, haastattelut Niklas Kaskeala ja Matti Fouchault-Airasmaa

Greenstep Oy: Vastuullisuuspalvelut, haastattelu Roosa Jokisuu-Pärnänen 

Verohallinto: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2022