Yleinen
3 min lukuaika

Kilometrikorvaus vuodelle 2023 on 0,53 € / km – nousi 15%!

Kilometrikorvaus 2023

Koostimme vuoden 2023 kilometrikorvausten enimmäismäärät ja teimme niiden hakemisesta helppoa! Automatisoimme myös liikematkustuksen päästölaskentaa.

Kilometrikorvaus 2023

0,53 € / km

 Vuoden aikana tapahtunut polttoaineiden hinnannousu nosti kilometrikorvauksen enimmäismäärää vuoteen 2023 seitsemällä sentillä, eli 15 prosentilla. Katso muiden ajoneuvojen km-korvaukset alempaa tätä sivua.

Auton kilometrikorvaukset korotettuna

Mikäli työtehtävän suorittaminen vaatii kuljettajan lisäksi kyyditettävän muita henkilöitä tai asioita, voidaan vuonna 2023 kilometrikorvauksen lisäksi maksaa seuraavat korotukset.

perävaunu kiinnitettynä0,09 € / km
asuntovaunu kiinnitettynä

0,14 € / km

taukotupa tai vastaava raskas kuorma kiinnitettynä0,27 € / km

yli 80 kg painava kone tai muu kuljetettuna

0,04 € / km
koira kyydissä0,04 € / km
henkilö kyydissä0,04 € / km / henkilö
liikkuminen metsätiellä tai muulta liikenteeltä suojatulla rakennustyömaalla0,11 € / km

Muiden ajoneuvojen kilometrikorvaukset

Myös muista kuin autolla tehdyistä matkoista voidaan maksaa kilometrikorvauksia. Vuoteen 2022 verrattuna kilometrikorvausten enimmäismäärät nousivat kaikkien ajoneuvojen kohdalla

moottorivene, enintään 50 hv0,93 € / km
moottorivene, yli 50 hv1,35 € / km
moottorikelkka1,29 € / km
mönkijä1,21 € / km
moottoripyörä0,41 € / km
mopo0,22 € / km
muu kulkuneuvo0,13 € / kmBezala – Euroopan automatisoiduin ja vastuullisin matkalaskuohjelma

Erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten suosiossa olevalla Bezala-mobiilisovelluksella luot matkalaskut käden käänteessä. Voit hyödyntää Bezalaa myös päästölaskentaan ja alkaa vähentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä.

Lue kuinka helpotat Bezalalla yrityksenne matkalaskuprosessia

Kirjanpitäjä! Lue kuinka automatisoimme useita kirjanpitäjille kuuluvia työvaiheita mm. tiliöintiin, luottokorttikuittireskontraan ja maksatukseen liittyen.

km-korvaus 2023

Kysymyksiä ja vastauksia kilometrikorvauksista

Onko kilometrikorvaus pakko maksaa?

Kilometrikorvauksen maksu perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen ja työnantajan käytäntöihin. Ellei edellämainitut kohdat eivät velvoita yritystä, kilometrikorvauksia ei ole lain mukaan pakko maksaa.

Milloin kilometrikorvaus nousee?

Verohallinto julkaisee vuosittain uuden kilometrikorvausten enimmäismäärät ja ne tulevat vuosittain voimaan vuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli työnantajasi korvaa kilometrikorvaukset Verohallinnon enimmäismäärien mukaan, kilometrikorvaus nousee 1.1.2023.

Paljonko voi saada kilometrikorvauksia?

Voit saada kilometrikorvauksia enintään 0,53€/km (autolla, ilman kyyditettäviä). Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa. Vuoden 2023 korvausmäärillä voit saada verovapaita kilometrikorvauksia siis 5660 kilometriltä.

Voiko kilometrikorvauksia maksaa ilman palkkaa?

Voidaan tietyin ehdoin. Kilometrikorvauksia yrityksen lukuun tehdyistä työmatkoista. Esimerkiksi osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön osakas saattaa työskennellä yhtiössä nostamatta palkkaa. Edellytyksenä on tällöin, että kustannusten korvausten verovapauden edellytykset täyttyvät.

Automatisoitua päästölaskentaa

Liikenteen päästöt muodostavat viidesosan Suomen kokonaispäästöistä ja liikenteen päästöistä noin puolet muodostuu henkilöautoilusta. Ihmisten liikkumisella on siis olennainen rooli Suomen päästöjen kokonaisuudessa. Suomen pyrkiessä hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä, jokaisella henkilöautoilukilometrillä on merkitystä, ja auton käyttövoimalla voi vaikuttaa siihen, paljonko päästöjä syntyy. 

Haastattelimme Greenstep Oy:n Vastuullisuuspalveluiden Roosa Jokisuu-Pärnästä yritysten päästölaskennasta: 

"Monet yritykset raportoivat jo nyt liikematkustuksensa päästöt, mutta laskenta tehdään usein jälkikäteen ja manuaalisesti, mikä vie aikaa. Tulevaisuudessa yritykset joutuvat myös raportoimaan päästöjään yhä kattavammin. Liiketoiminnan epäsuorat päästöt (scope 3), johon liikematkustuskin lukeutuu, astuu silloin myös kuvaan.

Jotta yksilönvalinnoilla, olivat ne sitten työn suorittamista tai vapaa-ajan liikkumista koskevia, voitaisiin saada muutosta aikaan, tulee eri liikkumismuotojen kasvihuonekaasupäästöt laskea ja tehdä näkyväksi."

Roosa Jokisuu-Pärnänen vastaa Greenstepin vastuullisuuspalveluiden asiakkaille toteutettavasta päästölaskennasta.

Greenstep-konsernin vastuullisuuspalvelut tarjoaa asiakkailleen mm. ESG-raportointia, hiilijalanjäljen laskentaa sekä vastuullisuuskonsultointia.
Roosa Jokisuu-Pärnänen

Bezalaan julkaistiin juuri päästölaskenta-lisäominaisuus, jonka avulla yritys voi kerätä dataa liikematkustuksesta syntyvistä päästöistä. 

Vuoden 2023 aikana työntekijät näkevät myös matkoistaan aiheutuneet päästöt suoraan kilometrikorvauksia hakiessaan. Päästölaskennassa tullaan hyödyntämään Suomen ilmastopaneelin, Suomen ympäristökeskus SYKKEEN Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä laskemia (*2) eri käyttövoimilla olevien autojen keskimääräisiä päästöjä:


Bensiini
suorat päästöt2.348 kg CO2-ekv/l
polttoainetuotannon päästöt0.655 kg CO2-ekv/l
auton tuotannon päästöt0.018 kg CO2-ekv/km

Diesel
suorat päästöt2.689 kg CO2-ekv/l
polttoainetuotannon päästöt0.75 kg CO2-ekv/l
auton tuotannon päästöt0.018 kg CO2-ekv/km
Sähkö
suorat päästöt0.096 kg CO2-ekv/kWh
polttoainetuotannon päästöt0.016 kg CO2-ekv/kWh
auton tuotannon päästöt0.053 kg CO2-ekv/km


Päästöjen kompensointi

Jos yksityishenkilö tai yritys pohtii syntyneiden päästöjen kompensointia, se kannattaa myös tehdä oikein. Valitettavasti kuitenkin vain harva hiilensidontahanke tuottaa uskottavaa ilmastohyötyä.

Compensate on suomalainen voittoa tavoittelematon säätiö, joka arvioi tieteellisin kriteerein hiilensidontahankkeita ja kehittää omaa hankeportfoliota yksityishenkilöiden ja yritysten kompensaatiotarpeita varten.

Kysyimme Compensaten Niklas Kaskealalta millaisissa tilanteissa hän suosittelee yrityksille päästöjen kompensaatiota:

"Kuten kaikessa yritysten tai organisaatioiden ilmastotyössä, myös liikematkustuksen kohdalla ensisijainen ilmastotoimi on aina päästöjen välttäminen.

Toisena tulee päästöjen minimoiminen. Jos pitää matkustaa, niin valitaan mahdollisimman vähäpäästöinen matkustustapa.
Vasta kolmantena kuvioon tulee päästökompensaatio. Se on vastuullisesti toteutettuna hyvä keino kantaa vastuuta niistä päästöistä, joita ei pysty välttämään tai minimoimaan. Kompensaatio täydentää yritysten tai organisaatioiden muita ilmastotoimia, mutta ei korvaa niitä."

Bezala suosittelee jäljelle jäävien päästöjen kompensoimista hyödyntämällä Compensatea tai muita vastuullisia päästökompensaatiota tarjoavia toimijoita.

Kuluttajat voivat kompensoida esimerkiksi vapaa-ajan lennoista syntyviä päästöjä ilmaisen Compensate-sovelluksen kautta. PK-yritykset voivat kompensoida liikematkustuksen ja muun toiminnan aiheuttamia päästöjä itsepalvelu-laskureiden kautta osoitteessa www.compensateplus.com. Suuremmille yrityksille Compensate on kehittänyt API-rajapintojen kautta integroitavia hiilijalanjälkilaskureita ja kompensaatiopalveluja. 

Päästöjen kompensointi on vastuullisesti toteutettuna hyvä keino kantaa vastuuta niistä päästöistä, joita ei pysty välttämään tai minimoimaan.

Niklas Kaskeala, Chief Impact Officer, Compensate

Lähteet:

Tilastokeskus (*1)

Suomen ilmastopaneelin, Suomen ympäristökeskus SYKKEEN Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä kehittämä Autokalkulaattori (*2)

Compensate, haastattelut Niklas Kaskeala ja Matti Fouchault-Airasmaa

Greenstep Oy: Vastuullisuuspalvelut, haastattelu Roosa Jokisuu-Pärnänen 

Verohallinto: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2023

Kansikuvan valokuva: Lasse Lehto