Taloushallinto
1 min lukuaika

Kilometrikorvaus 2024

Kilometrikorvaus 2024

Koostimme vuoden 2024 kilometrikorvausten enimmäismäärät. Artikkelista löydät kaiken oleellisen Verohallinnon juuri julkaisemista arvoista.

Kilometrikorvaus vuodelle 2024 nousee neljällä sentillä!

Verohallinto julkaisi kilometrikorvausten vuoden 2024 arvot 17.11.2023.


0,57€/km

Verohallinto nosti kilometrikorvauksen enimmäismäärää vuodesta 2023 neljällä sentillä, eli 7,5 prosentilla. Tutustu myös Päivärahat ja ateriakorvaus 2024 -artikkeliin.

Auton kilometrikorvaukset korotettuna

Mikäli työtehtävän suorittaminen vaatii kuljettajan lisäksi kyyditettävän muita henkilöitä tai asioita, voidaan vuonna 2024 kilometrikorvauksen lisäksi maksaa seuraavat korotukset.

perävaunu kiinnitettynä0,10 € / km
asuntovaunu kiinnitettynä

0,15 € / km

taukotupa tai vastaava raskas kuorma kiinnitettynä0,29 € / km

yli 80 kg painava kone tai muu kuljetettuna

0,04 € / km
koira kyydissä0,04 € / km
henkilö kyydissä0,04 € / km / henkilö
liikkuminen metsätiellä tai muulta liikenteeltä suojatulla rakennustyömaalla0,12 € / km

Muiden ajoneuvojen kilometrikorvaukset

Myös muista kuin autolla tehdyistä matkoista voidaan maksaa kilometrikorvauksia. Vuoteen 2023 verrattuna kilometrikorvausten enimmäismäärät nousivat kaikkien ajoneuvojen kohdalla

moottorivene, enintään 50 hv1,00 € / km
moottorivene, yli 50 hv1,45 € / km
moottorikelkka1,38 € / km
mönkijä1,30 € / km
moottoripyörä0,44 € / km
mopo0,23 € / km
muu kulkuneuvo0,14 € / kmBezala – Euroopan automatisoiduin ja vastuullisin matkalaskuohjelma

Erityisesti keskisuurten ja suurten yritysten suosiossa olevalla Bezala-mobiilisovelluksella luot matkalaskut käden käänteessä. Voit hyödyntää Bezalaa myös päästölaskentaan ja alkaa vähentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä.

Korvausten hakeminen nopeaa ja voit automatisoida maksatuksen, kirjanpidon ja tulorekisteri-ilmoitukset integraatioiden avulla.


kilometrikorvaukset 2024

Kysymyksiä ja vastauksia kilometrikorvauksista

Onko kilometrikorvaus pakko maksaa?

Kilometrikorvauksen maksu perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen ja työnantajan käytäntöihin. Ellei edellämainitut kohdat eivät velvoita yritystä, kilometrikorvauksia ei ole lain mukaan pakko maksaa.

Milloin kilometrikorvaus nousee?

Verohallinto julkaisee vuosittain uuden kilometrikorvausten enimmäismäärät ja ne tulevat vuosittain voimaan vuoden ensimmäisenä päivänä. Mikäli työnantajasi korvaa kilometrikorvaukset Verohallinnon enimmäismäärien mukaan, kilometrikorvaus nousee 1.1.2024. Myös työehtosopimusten korvausmäärät nousevat perinteisesti vuodenvaihteessa.

Paljonko voi saada kilometrikorvauksia?

Vuonna 2023 saada kilometrikorvauksia enintään 0,53€/km (autolla, ilman kyyditettäviä). Vuoden 2024 arvot julkaistaan pian.

Yritysten
maksamista kilometrikorvauksista ei ole määritelty vuosikohtaista rajaa.

Yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön
hyväksi sen toimeksiannosta toimivalle vapaaehtoiselle voidaan maksaa kilometrikorvauksia verovapaasti enintään 3 000 euroa kalenterivuodessa. Vuoden 2023 korvausmäärillä voit saada verovapaita kilometrikorvauksia 5660 kilometriltä.

Voiko kilometrikorvauksia maksaa ilman palkkaa?

Voidaan tietyin ehdoin. Kilometrikorvauksia yrityksen lukuun tehdyistä työmatkoista. Esimerkiksi osakeyhtiön osakkeenomistaja tai henkilöyhtiön osakas saattaa työskennellä yhtiössä nostamatta palkkaa. Edellytyksenä on tällöin, että kustannusten korvausten verovapauden edellytykset täyttyvät.

Automatisoitua päästölaskentaa

Liikenteen päästöt muodostavat viidesosan Suomen kokonaispäästöistä ja liikenteen päästöistä noin puolet muodostuu henkilöautoilusta. Ihmisten liikkumisella on siis olennainen rooli Suomen päästöjen kokonaisuudessa. Suomen pyrkiessä hiilineutraaliksi maaksi vuoteen 2035 mennessä, jokaisella henkilöautoilukilometrillä on merkitystä, ja auton käyttövoimalla voi vaikuttaa siihen, paljonko päästöjä syntyy. 

Haastattelimme Greenstep Oy:n Vastuullisuuspalveluiden Roosa Jokisuu-Pärnästä yritysten päästölaskennasta: 

"Monet yritykset raportoivat jo nyt liikematkustuksensa päästöt, mutta laskenta tehdään usein jälkikäteen ja manuaalisesti, mikä vie aikaa. Tulevaisuudessa yritykset joutuvat myös raportoimaan päästöjään yhä kattavammin. Liiketoiminnan epäsuorat päästöt (scope 3), johon liikematkustuskin lukeutuu, astuu silloin myös kuvaan.

Jotta yksilönvalinnoilla, olivat ne sitten työn suorittamista tai vapaa-ajan liikkumista koskevia, voitaisiin saada muutosta aikaan, tulee eri liikkumismuotojen kasvihuonekaasupäästöt laskea ja tehdä näkyväksi."

Roosa Jokisuu-Pärnänen vastaa Greenstepin vastuullisuuspalveluiden asiakkaille toteutettavasta päästölaskennasta.

Greenstep-konsernin vastuullisuuspalvelut tarjoaa asiakkailleen mm. ESG-raportointia, hiilijalanjäljen laskentaa sekä vastuullisuuskonsultointia.
Roosa Jokisuu-Pärnänen

Bezalaan julkaistiin vuonna 2023 päästölaskenta-lisäominaisuus, jonka avulla yritys voi kerätä dataa liikematkustuksesta syntyvistä päästöistä. 


Lähteet:

Tilastokeskus (*1)

Suomen ilmastopaneelin, Suomen ympäristökeskus SYKKEEN Tampereen ja Helsingin yliopistojen yhdessä kehittämä Autokalkulaattori (*2)

Greenstep Oy: Vastuullisuuspalvelut, haastattelu Roosa Jokisuu-Pärnänen 

Verohallinto: Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2024

Kansikuvan valokuva: Lasse Lehto